Photo #143 © Bogdan Skotnikov 

 “Споттерское селфи”