Photo #156 © Dmitry Sheremet 

 “В тени и на солнце”