Photo #233 © Bychykhin Olexandr 

 “Всегда готов!”